PhDr. Dagmar Skalická                 soukromá psychologická praxe


  • individuální, párová a rodinná terapie

  • psychologické poradenství 

  • osobní-životní koučink

  • supervize v pomáhajících profesích

                                                                     
                                                                           "Budoucnost je otevřená, změna možná..."                                                                                                                                                                      ↓ ↓ ↓

                                                                                        

Více o mně 

Často pečlivě vybíráme, co nového si koupíme, oblečeme. Výběru dobrého psychologa, jeho skutečnému vzdělání          a dostatečné erudici, by jste měli                  věnovat nemalou pozornost.              Další informace

Víte, jakou službu využít?

Ne všichni na začátku spolupráce vědí, zda chtějí využít poradenství či zahájit terapii, nebo raději směřovat k psychiatrovi.  A co je to vlastně koučování? Nemusíte to vědět. Vaše představy o spolupráci a to, co kdy bývá vhodné, můžeme probrat až společně. 

Komfortní prostředí

V terapeutickém prostředí by měl klient cítit respekt, pochopení a skutečný zájem. Vnímat důvěru a bezpečí. Bonusem je, když je toto   prostředí snadno dostupné, přívětivé,          s  dobrým zázemím. O tom  se  na                   Zbraslavi přesvědčíte.            Fotogalerie

Ceník

     Spokojenost, snížení či  zbavení se           obtíží má svou nespornou hodnotu.       Cena služeb je přiměřená a klientům                stále dostupná.  Neplatíte jen              za 50 minut, ale  skutečně  za  celou         hodinu. Lze také čerpat příspěvek                             pojišťovny VZP.                    Další informace

                                                  Dagmar Skalická, těší mě ...

      Jsem psycholog, psychoterapeut a kouč. Od roku 1998 působím v praxi – ve zdravotnických a školských zařízeních, v soukromém i neziskovém sektoru. Vedle vlastní praxe pracuji s rodinami v ambulanci střediska výchovné péče,  působím jako psycholog a terapeut v rámci programu Employee Assistance.  V září 2020 jsem otevřela soukromou psychologickou praxi na Zbraslavi, do které vítám i nové klienty.                                                                     Kromě zkušeností, stálého profesního růstu a postgraduálního vzdělávání Vám nabízím prostředí, ve kterém budete cítit respekt, důvěru a partnerskou spolupráci na rozličných tématech, se kterými přicházíte, ať už individuálně, v páru či v rámci celé rodiny s dítětem.

     Těžkosti jsou přirozenou součástí našich životů, i mého. Někdy sice těžkosti necítíme, ale chceme trochu více pozitiv - něco zlepšit, osobnostně se posunout.  Na překážkách a obtížích můžeme růst, stagnovat, nebo se pod jejich vahou podlomit. Není malých starostí, jen najít chuť a odvahu se jimi zabývat. Problematika, se kterou se na mě obracíte, je poměrně rozmanitá. Často to bývá nespokojenost pramenící z mnoha příčin: úzkostně depresivní ladění, nervozita, obtíže v partnerském soužití, problematická komunikace se svým okolím i se sebou, nerozhodnost, oslabené sebevědomí a dosahování vlastních vizí a předsevzetí, rozvod-rozchod, výchova dětí či řešení jejich problémů, vyhoření v pracovním i rodinném životě... S čím se chcete obrátit Vy?                                     Ráda pracuji se systemickými principy. Ani psychoterapie nemusí být nekonečně dlouhá či bolestivá, aby se stala efektivní. Vzhledem k širokým základům (viz níže) tak mohu kombinovat více přístupů či technik, jak to vyžaduje povaha obtíží. Nesnažím se napasovat klienta do škatulky a aplikovat na něj svůj či kolegův "osvědčený" přístup, který samozřejmě neexistuje. Vždy narazí na jedinečnost každého z Vás a jedinečné partnerství, které ve spolupráci s psychologem vzniká.                                                                                                                                      Důvěrné prostředí je samozřejmostí. Zde jste však objednáni na čas, ve kterém se s dalšími klienty nepotkáte. V rámci udržení kvality psychologické péče a přípravy na další setkání udržuji dostatečnou pauzu mezi proběhlou a následující konzultací. 

               Dosažené vzdělání:                                                                                                                                                                                            2004: jednooborová psychologie, FF, Masarykova univerzita v Brně                                                                                                  od roku 2017 jsem certifikovaným členem společnosti SOFT (akreditace systemického a rodinného terapeuta). Soft je  národní organizace systemických a rodinných terapeutů a řádným členem European Family Therapy Association.  Jsem také řádným členem české asociace pro psychoterapii ČAP.

               Víceleté výcviky a ucelené kurzy:

2021: certifikované vzdělávání psychologa ve zdravotnictví   (UK Praha)                                                                              2019: Chanarachel Frumin, narativní setkávání (ISZ, Praha)                                                                                                                    2019: T.R.E. napětí, stres a trauma uvolňující cvičení  (INDEP)                                                                                                      2018: QEC, Melanie Salmon - Práce s traumatem u dětí a dospělých (INDEPT)                                                                  2015-2017: zakončena supervizní část v rodinné terapii 150h (Institut rodinné terapie Praha)                            2013-2016: systemické koučování a supervize (500h, psychoterapeutické a výcvikové středisko Hermés)  2006-2008: systemická rodinná terapie (460h, Institut pro rodinnou terapii, akreditováno pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností české lékařské společnosti ČSL JEP)                                                                2005: rodina v procesu změny – integrující přístup v rodinné terapii I, II (akreditováno společností pro systemickou terapii SOFT)                                                                                                                                                                                  2000-2004: psychoterapeutický výcvik skupinové, dynamicky orientované psychoterapie SUR (550h akreditováno pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností české lékařské společnosti ČSL JEP, Českou psychiatrickou společností, Asociací klinických psychologů)                                                                                       2004: metodika práce s problémovými dětmi (Institut pedagogicko-psychologického poradenství)                          2002: rogersovská psychoterapie a poradenství (Linka Bezpečí, 60h)                                                                                    2000-2001: krátký výcvik v logoterapii a existenciální analýze (SLEA společnost pro logoterapii a existenciální analýzu, 60h)                                                                                                                                                                                                               2000: telefonická krizové intervence (Remedium Praha - Riaps,100h)                                                                                              1999: telefonická krizová intervence (Linka bezpečí, Praha)                                                                                                             1998: primární protidrogové prevence (Filia, Praha)

            Z psychodiagnostických kurzů např.:

2009 certifikovaný kurz ministerstva zdravotnictví: Speciální diferenciální diagnostika dospělých v klinické psychologii (Psychiatrická léčebna Bohnice)                                                                                                                                          2007-2008 certifikovaný kurz ministerstva zdravotnictví: Rorschachova metoda (institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví)                                                                                                                                                                                        2006: kurz diagnostiky poruch osobnosti - strukturovaný rozhovor I,II (institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví)                                                                                                                                                                                                                        Dále také např. diagnostika intelektových schopností WISC, kresba postavy,...                                                       

Galerie

Ceník

Nejsem smluvním partnerem pojišťoven ani zdravotnickým zařízením. Záznamy o našich konzultacích tak nejsou vedeny a poskytovány třetím stranám. Hodinová konzultace je celých  60 min. 

Pokud není konzultace omluvena alespoň 12 hodin předem, je účtována 50% cena konzultace. 

Individuální terapie  Psychol. poradenství          Osobní koučink                      Online či tel. konzultace
1000 Kč/ 60 min.
Párová a rodinná terapie či poradenství v obvyklé délce 90 min.                          
1500 Kč/ 90 min.
Supervize studentů ve výcviku
600 Kč/ 45 min.
Supervizní setkání na pracovišti, organizace hradí náklady na dopravu
2000 Kč/60 min.

Formulář

Název E-mail Zpráva Odeslat

Kontakt

tel: 776155936

pro objednání můžete volat do 19 h, sms či email kdykoli. Pokud konzultuji, telefon nezvedám a volám klientům zpět.

email:  psychologie-koucovani@seznam.cz  (nebo formulář vpravo)                                                                                                                                                                                                Multifunkční komplex Patium Zbraslav                                                                                 Žitavského 496, Praha 5   

          Do multifunkčního centra Patium se dostanete pohodlně pěšky ze Zbraslavského náměstí (MHD Praha). Možné je parkovat nejen na náměstí, ale stejně tak přímo i po obou stranách komplexu - jak v ulici Žitavského, tak i Haubtově (budova má dva vchody). Najdete mě ve třetím administrativním podlaží (viz orientační tabule). Vedle výtahu zazvoňte prosím na zvonek "Psychologie".                                                                                                                                                        Pakliže by jste před konzultací či po ní měli chuť na něco dobrého, je možné v přízemí využít zázemí prostorné restaurace  www.patium.cz

IČ: 04934105                                                                                                                                    číslo účtu: 670100-2211243335/6210