PhDr. Dagmar Skalická

soukromá psychologická praxe


 • individuální, párová a rodinná terapie

 • psychologické poradenství

 • osobní-životní koučink

 • supervize v pomáhajících profesích

                                                   "Budoucnost je otevřená, změna možná..." ↓ ↓ ↓

                                                                                        

Více o mně

Často pečlivě vybíráme, co nového si koupíme, oblečeme. Výběru dobrého psychologa či terapeuta, jeho skutečnému vzdělání a dostatečné erudici byste měli věnovat nemalou pozornost.

Další informace

Víte, jakou službu využít?

Ne všichni na začátku spolupráce vědí, zda chtějí využít poradenství či zahájit terapii, nebo raději směřovat k psychiatrovi. A co je to vlastně koučování? Nemusíte to vědět. Vaše představy o spolupráci a to, co kdy bývá vhodné, můžeme probrat až společně.

Komfortní prostředí

V terapeutickém prostředí by měl klient cítit respekt, pochopení, skutečný zájem. Vnímat důvěru a bezpečí. Bonusem je, když je toto prostředí snadno dostupné, přívětivé, s dobrým zázemím. O tom se na Zbraslavi přesvědčíte.

Fotogalerie

Ceník a kontakt

Spokojenost, snížení či zbavení se obtíží má svou nespornou hodnotu. Cena služeb je přiměřená a klientům stále dostupná.  Je také možné čerpat příspěvky u většiny pojišťoven.

Další informace

Dagmar Skalická, těší mě ...

Jsem psycholog, psychoterapeut a kouč. Od roku 1998 působím v praxi – ve zdravotnických a školských zařízeních, v soukromém i neziskovém sektoru /ambulance střediska výchovné péče, psychiatrická nemocnice Bohnice, Linka Bezpečí.../. Vedle soukromé praxe /od r. 2016/ stále působím jako psycholog a supervizor v rámci programu EAP /Assessment systems/.

Kromě zkušeností, stálého profesního růstu a postgraduálního vzdělávání Vám nabízím prostředí, ve kterém budete cítit respekt, důvěru a partnerskou spolupráci na rozličných tématech, se kterými přicházíte, ať už individuálně, v páru či v rámci celé rodiny s dítětem.

Těžkosti jsou přirozenou součástí našich životů, i mého. Někdy těžkosti necítíme, ale chceme trochu více pozitiv - něco zlepšit, osobnostně se posunout. Na překážkách a obtížích můžeme růst, stagnovat, nebo se pod jejich vahou podlomit. Není malých starostí, jen najít chuť a odvahu se jimi zabývat. Problematika, se kterou se  klienti obracejí, je poměrně rozmanitá. Často to bývá nespokojenost pramenící z mnoha příčin: úzkostně depresivní ladění, nervozita, obtíže v partnerském soužití, problematická komunikace se svým okolím i se sebou, nerozhodnost, oslabené sebevědomí a dosahování vlastních vizí a předsevzetí, rozvod-rozchod, výchova dětí či řešení jejich problémů, vyhoření v pracovním i rodinném životě... S čím se chcete obrátit Vy?

Ráda pracuji se systemickými principy. Ani psychoterapie nemusí být nekonečně dlouhá či bolestivá, aby se stala efektivní. Vzhledem k širokým základům (viz níže) tak mohu kombinovat více přístupů či technik, jak to vyžaduje povaha obtíží. Nesnažím se napasovat klienta do škatulky a aplikovat na něj svůj či kolegův "osvědčený" přístup, který samozřejmě neexistuje. Vždy narazí na jedinečnost každého z Vás a jedinečné partnerství, které ve spolupráci s psychologem vzniká.

Důvěrné prostředí je samozřejmostí. Zde jste však objednáni na čas, ve kterém se s dalšími klienty nepotkáte. V rámci udržení kvality psychologické péče a přípravy na další setkání udržuji dostatečnou pauzu mezi proběhlou a následující konzultací.

               Dosažené vzdělání a odborné členství:

 • Jednooborová psychologie, FF, Masarykova univerzita v Brně,  2004

 • Jsem certifikovaným členem společnosti SOFT, od r.  2017 akreditace systemického a rodinného terapeuta

 • Řádný člen České asociace pro psychoterapii ČAP

 • Psychoterapeutický výcvik skupinové, dynamicky orientované psychoterapie, SUR, 2004, 550h

 • Výcvik v systemické rodinné terapii, Institut rodinné terapie Praha, 2017,650h

 • Systemické koučování a supervize, Psychoterapeutické a výcvikové středisko Hermes, 2016, 500h

           Zajímají Vás podrobněji další výcviky a kurzy. Více zde...

                                                

Galerie

Ceník

Neprovozuji služby zdravotnického zařízení. Záznamy o našich konzultacích tak nejsou poskytovány třetím stranám

Ceny konzultací po 17h jsou navýšeny o 30%

Klienti se po úvodní konzultaci mohou pohodlně objednávat v rezervačním systému ONLINE

také v r. 2023 lze čerpat příspěvek VZP, ZPMV a ČPP pojišťovny. U VZP až 10x 500 Kč/sezení na všechny druhy konzultací, více info na:  https://dusevnizdravi.vzp.cz/


Individuální terapie Psychologické poradenství    Osobní koučink (lze i online )

 

1000 Kč/ 50 min.

Párová a rodinná terapie či poradenství v obvyklé délce 90 min.

1500 Kč/ 90 min.

Supervize studentů ve výcviku

600 Kč/ 45 min.

Supervizní setkání na pracovišti, organizace hradí náklady na dopravu

2000 Kč/ 60 min.

Formulář

Název E-mail Zpráva Odeslat

Kontakt

Pro objednávání preferuji emailovou komunikaci, sms či formulář na stránkách. Pokud konzultuji, telefon nezvedám a volám klientům zpět.

psychologie-koucovani@seznam.cz

tel: 776 155 936              

Multifunkční komplex Patium
Žitavského 496, Praha 5 Zbraslav
č.ú.: 670100-2211243335/6210

IČ: 04934105

Do Patia se dostanete za 2 min. pěšky od Zbraslavského náměstí (PID bus, vlak). Parkovat lze nejen na náměstí, ale stejně tak přímo i po obou stranách komplexu jak v ulici Žitavského, tak i Haubtově (budova má dva vchody).

Najdete mě ve třetím administrativním podlaží (viz orientační tabule ve vestibulu). Vedle výtahu zazvoňte prosím na zvonek "Psychologie", dveře na schodiště do vyšších pater i výtah jsou na čip. 

V přízemí lze využít zázemí prostorné restaurace www.patium.cz


Dosažené vzdělání:

2004: jednooborová psychologie, FF, Masarykova univerzita v Brně. Od roku 2017 jsem certifikovaným členem společnosti SOFT (akreditace systemického a rodinného terapeuta). Soft je národní organizace systemických a rodinných terapeutů a řádným členem European Family Therapy Association. Jsem také řádným členem České asociace pro psychoterapii ČAP.

Víceleté výcviky a ucelené kurzy

 • 2021: certifikované vzdělávání psychologa ve zdravotnictví

 • 2019: Chanarachel Frumin, narativní setkávání (ISZ, Praha)

 • 2019: metodika T.R.E. napětí, stres a trauma uvolňující cvičení (INDEP)

 • 2018: QEC, Melanie Salmon - Práce s traumatem u dětí a dospělých (INDEPT)

 • 2015-2017: zakončena supervizní část v rodinné terapii 150h (Institut rodinné terapie Praha)

 • 2013-2016: systemické koučování a supervize (500h, psychoterapeutické a výcvikové středisko Hermés)

 • 2006-2008: systemická rodinná terapie (460h, Institut pro rodinnou terapii, akreditováno pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností české lékařské společnosti ČSL JEP)

 • 2005: rodina v procesu změny – integrující přístup v rodinné terapii I, II (akreditováno společností pro systemickou terapii SOFT)

 • 2000-2004: psychoterapeutický výcvik skupinové, dynamicky orientované psychoterapie SUR (550h akreditováno pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností české lékařské společnosti ČSL JEP, Českou psychiatrickou společností, Asociací klinických psychologů)

 • 2004: metodika práce s problémovými dětmi (Institut pedagogicko-psychologického poradenství)

 • 2002: rogersovská psychoterapie a poradenství (Linka Bezpečí, 60h)

 • 2000-2001: krátký výcvik v logoterapii a existenciální analýze (SLEA společnost pro logoterapii a existenciální analýzu, 60h)

 • 2000: telefonická krizové intervence (Remedium Praha - Riaps,100h)

 • 1999: telefonická krizová intervence (Linka bezpečí, Praha)

 • 1998: primární protidrogové prevence (Filia, Praha)

Z psychodiagnostických kurzů např:

 • 2009 certifikovaný kurz ministerstva zdravotnictví: Speciální diferenciální diagnostika dospělých v klinické psychologii (Psychiatrická nemocnice Bohnice)

 • 2007-2008 certifikovaný kurz ministerstva zdravotnictví: Rorschachova metoda (institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví)

 • 2006: kurz diagnostiky poruch osobnosti - strukturovaný rozhovor I,II (institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví)

 • Dále také např. diagnostika intelektových schopností WISC, kresba postavy,...